varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-02-18

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde
15 februari 2021

Protokollet tillkännagavs 18 februari 2021

Tillkännagivande

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

15 februari 2021

Anslaget publicerades

18 februari 2021

Anslaget tas ner

12 mars 2021

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser