Sök

2018-12-04

Servicenämndens arbetsutskotts sammanträde 22 november 2018

Protokollet tillkännagavs 4 december 2018

Tillkännagivande

Organ

Servicenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-22

Anslaget publicerades

2018-12-04

Anslaget tas ner

2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Träslövsvägen 62, Bolmen

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser