Sök

2019-01-04

Socialnämndens sammanträde 2 januari 2019

 Protokollet tillkännagavs 4 januari 2019

Tillkännagivande

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2 januari 2019

Anslaget publicerades

4 januari 2019

Anslaget tas ner

26 januari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser