Sök

2019-01-11

Socialnämndens sociala utskotts sammanträde 10 januari

IProtokollet tillkännagavs 11 januari 2019.

Tillkännagivande

Organ

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

10 januari 2019

Anslaget publicerades

11 januari 2019

Anslaget tas ner

2 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Norra Vallgatan 14

 

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser