Sök

Kungörelse byggnadsnämnden 8 augusti 2019

Getakärr 9:6 och 9:12 Tidsbegränsat bygglov korttidsboende, parkering och uppställningsplatser för husvagnar vid Östra Hamnvägen

Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov, till och med den 1 juni 2024, för korttidsboende i form av två enheter med bodar i tvåplanslösning omfattande cirka 48 sovplatser, parkering samt uppställningsplatser för 12-14 husvagnar. Den föreslagna etableringen är belägen söder om industrispåret mellan Östra Hamnvägen och järnvägen och är kopplad till tunnelprojektet i Varberg.

Enligt gällande detaljplan ska området användas för järnvägsändamål.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via
Varberg direkt 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Ansvarig handläggare är Marie Åberg.

Skicka skriftligen in dina eventuella synpunkter senast den 22 augusti 2019 till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter