Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 6 december 2018

Ansökan om ombyggnation av bensinstation till pausutrymme för busspersonal inom Pipebruket 10.

Byggnadsnämnden har fått en ansökan om ombyggnation av bensinstation till pausutrymme för busspersonal inom Pipebruket 10.

Enligt gällande detaljplan ska den föreslagna platsen mitt emot stationen användas för garageändamål. Ett tidsbegränsat bygglov har beviljats för bussterminal runt den aktuella byggnaden till och med 2027.

För information och handlingar kontakta stadsbyggnadskontoret via Varberg direkt 0340-88 000 eller bn@varberg.se.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till byggnadsnämnden, 432 80 Varberg alternativt bn@varberg.se senast den 20 december 2018.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter