Sök

Kungörelse hamn- och gatunämnden 11 september 2020

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.

  • Registreringsnummer: EDY796
  • Fabrikat: Volvo L, V70
  • Ursprunglig uppställningsplats: Österleden
  • Registreringsnummer: KEW287
  • Fabrikat: Volvo T, S80
  • Ursprunglig uppställningsplats: Österleden
  • Registreringsnummer: UAH246
  • Fabrikat: Peugeot
  • Ursprunglig uppställningsplats: Österleden

Uppställningsplats: Kardanen, Varbergs kommun

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340- 880 00.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter