Sök

Kungörelse hamn- och gatunämnden den 3 september 2020

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen

  • Cyklar 200806
  • Ursprunglig uppställningsplats: Magasinsgatan Komedianten, Drottninggatan, Östra Vallgatan, Torggatan
  • Cyklar 200812
  • Ursprunglig uppställningsplats: Kungsgatan
  • Cyklar 200821
  • Ursprunglig uppställningsplats: Norrgatan, Borgmästaregatan, Engelska parken, Gallerian, Hamnpaviljongen, Sjöallén, Kungsgatan, Västra Vallgatan, Östra Långgatan.
  • Alla cyklar, uppställningsplats: Kardanen Varbergs kommun

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter