varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

Bolag och kommunalförbund

I Varbergs kommun finns sex bolag och ett kommunalförbund. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser som har ansvar för bolagens verksamheter och att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Bolagen ansvarar för olika ämnesområden som är viktiga för Varbergs kommun såsom till exempel bostäder, energi- och avfallsfrågor. 

Varje styrelse och direktion har ansvar för bolagens och förbundets verksamheter och består av politiker som utses av kommunfullmäktige.

Varbergs Stadshus AB

Varbergs stadshus AB är moderbolag till samtliga bolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolaget har ingen egen verksamhet utan fungerar som ägare till kommunens olika dotterbolag. Styrelsen består av kommunstyrelsens ledamöter. 

Mer information

Om du vill veta mer om de olika bolagen kan du klicka dig in på respektive bolag och kommunalförbund här nedan under rubriken Länkar.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter