varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen är en av Varbergs kommuns tio förvaltningar. Förvaltningen ansvarar för kommunens kultur, fritid och ungdomsverksamhet.

Vi ansvarar för

Kultur- och fritidsförvaltningens huvuduppgift är att hjälpa människor att ta vara på och utveckla sina intressen inom kultur, fritid och idrott.

En annan viktig uppgift är att ge råd och upplysningar till allmänheten, näringslivet och organisationer angående frågor inom området.

Förvaltningen medverkar också i kommunal planering och samverkar med andra myndigheter och organisationer.

Så arbetar vi

På kultur- och fritidsförvaltningen är Katarina Sundberg förvaltningschef.

Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns det tre avdelningar: fritidsavdelningen, kulturavdelningen samt ungdomsavdelningen.

Fritidsavdelningen ansvarar för bad- och simanläggningar, uthyrning och drift av idrotthallar, ishallar och fotbollsplaner samt föreningsstöd och fritid för funktionsnedsatta. Här finns också verksamheten Aktiv senior, som skapar mötesplatser och aktiviteter för Varbergs seniorer.

Kulturavdelningen ansvarar för biblioteksverksamhet, konstutställningar, inköp av konst samt konst i offentlig miljö. I Kulturhuset Komedianten bedriver man konstpedagogik, arrangemang och barnkulturverksamhet. Avdelningen är ansvarig för genomförande av arrangemang samt att ge stöd till föreningar och projekt inom kulturområdet.

Ungdomsavdelningen ansvarar för verksamhet till ungdomar i form av ungdomshuset Centralen, ungdomsgårdar, ungdomsinflytande samt stöd och arrangemang av olika evenemang. Dessutom ansvarar man för kulturskolan.

Ett antal värderingar ska genomsyra all verksamhet inom kultur- och fritidsområdet och de är; jämställdhet, folkbildning, folkhälsa, demokrati och tillgänglighet. Barn och unga vuxna är en prioriterad målgrupp.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål formulerat ett antal strategiska inriktningar för verksamheten inom kultur- och fritidsområdet.

Strategiska målinriktningar

  • Ökat ansvar för miljön och klimatet
  • Bättre företagsklimat för fler jobb
  • Fler bostäder för ett attraktivare Varberg
  • Fokus på välfärdens kärna

Kultur- och fritidsnämnden har även satt upp en egen strategisk målinriktning:

  • Jämställdhet

Förvaltningens prioriterade mål

  • Bidra till en ökad miljömedvetenhet och ett förbättrat miljöbeteende hos medborgare och föreningar som är delaktiga i våra verksamheter.
  • Skapa goda förutsättningar för kreativa och kulturella näringar att etablera sig och verka i Varbergs kommun.
  • I samverkan med andra nämnder verka för att utveckla en medveten miljögestaltning i hela Varbergs kommun.
  • Genom våra verksamheter bidra till att stärka människors självkänsla i samarbete med föreningar och andra nämnder.
  • Bidra till att ungdomar och unga vuxna ges förutsättningar för delaktighet och en meningsfull sysselsättning.
ikon

Kontakta oss

Kultur- och fritidsförvaltningen

​Norrgatan 25

0340-880 00

0340-885 93

kfn@varberg.se

Förvaltningschef

Katarina Sundberg

076-853 98 51

katarina.sundberg@varberg.se

Självservice & blanketter