Sök

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Verksamheter som ingår i förvaltningen som bildades 1 januari 2019

  • Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och lärvux
  • CLL (Centrum för livslångt lärande)
  • Integrationsenheten
  • Arbetsmarknadsenheten (exklusive försörjningsstöd och daglig verksamhet)
ikon

Kontakta oss

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

​Borgmästaregatan 20

uan@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter