varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kommundirektör

Carl Bartler är Varbergs kommundirektör. Det innebär att han är kommunens högsta tjänsteman, med det övergripande ansvaret för att leda de kommungemensamma processerna.

En glad man som står framför gröna växter. Mannen är Varbergs kommuns kommundirektör Carl Bartler.

Kommundirektören har samtidigt ett särskilt ansvar för kommunens övergripande utvecklingsarbete i riktning mot den vision och de mål som har fastställts av kommunfullmäktige.PDF (pdf, 3.5 MB) 

Det är också kommundirektörens uppgift att stödja kommunstyrelsen i uppdraget att leda och samordna kommunens förvaltningar och bolag.

Kommundirektören är även förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning och verkställande direktör för Varbergs Stadshus AB.

ikon

Kontakta oss

Kommundirektör

Carl Bartler

0340-881 02

carl.bartler@varberg.se

Självservice & blanketter