varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Valnämnden

Valnämnden är en av Varbergs kommuns tio nämnder. Valnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för val och sammanträder i princip endast när det är aktuellt med val eller folkomröstningar.

Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Lars-Erik Karlsson (C) är ordförande och Peter Stoltz (S) är vice ordförande.

Vi ansvarar för

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska det i varje kommun finnas en valnämnd. Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden ansvarar också för genomförandet av nationella och kommunala folkomröstningar.

 

 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

Marcus Andersson
Engelbrektsgatan 15
0340-69 71 94
marcus.andersson@varberg.se

Självservice & blanketter