varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Uppföljning

Varje förvaltning och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Detta sammanfattas i olika uppföljningsrapporter fem gånger per år.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till kreditgivare, leverantörer och samarbetspartner. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur måluppfyllelsen har gått och hur skattepengarna har använts. De obligatoriska inslagen förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning kompletteras med verksamhetsberättelser från nämnder och bolag.

Årsredovisning 2019PDF (pdf, 7.6 MB)

Personal- och hälsobokslut 2019 (bilaga till årsredovisningen) PDF (pdf, 1.7 MB)

Delårsrapport

Delårsrapporten visar kommunens resultat för perioden januari - augusti. Delårsrapporten innehåller också en prognos för hela verksamhetsåret. Här kan du även läsa nämndernas målsättning och utveckling under perioden, verksamhetens nettokostnad, personalöversikt och resultat och även redovisning av de kommunala bolagen med mera.

Delårsrapport 2020PDF (pdf, 768.3 kB)

Övriga rapporter

Utöver årsredovisning och delårsrapport, sker en gemensam uppföljning i två månadsrapporter efter februari och oktober samt en tertialrapport efter april.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter