Sök

Äldre

Socialstyrelsen, Statens kommuner och landsting (SKL) och socialförvaltningen, Varbergs kommun genomför olika kvalitetsuppföljningar i de verksamheter som bedrivs inom ramen för socialnämndens ansvar. Socialnämnden har även beslutat om kvalitetskrav för verksamheterna.

Jämförelser och utvärderingar

Här finns bland annat resultatet av nationella undersökningar och information om förvaltningens egna revisioner.

Läs mer på Jämförelser och utvärderingar

Kvalitetskrav

Socialnämnden har beslutat om kvalitetskrav för verksamheterna.

Projekt och utvecklingsarbete

ikon

Kontakta oss

Kvalitet och utveckling

Carina Svarvali

Medicinskt ansvarig rehabilitering

0340-871 93

carina.svarvali@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter