varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Öppna jämförelser Företagsklimat även kallat "Insikt" – en mätning av kommunens service till företagen

Varbergs kommun deltar i undersökningen Insikt. Här får företagarna genom en enkät tycka till om vår service.

Fokus i undersökningen ligger på myndighets­­ärenden, det vill säga brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågor ställs om vår information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Vi har deltagit i undersökningen 2011, 2013 och 2014.

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sammanfattningsvis visar undersökningen 2013 att Nöjd Kund Index (NKI) för Varbergs kommun är 66, en förbättring med fyra enheter. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner (197 kommuner) är 67. Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med hos oss är bemötande, som också är det område som visar den största förbättringen.

NKI är ett sammanfattande mått på hur nöjda företagen är totalt sett.

Insikt 2013 – Varbergs kommunPDF (pdf, 1.1 MB)
Insikt 2013 – Nationell rapportPDF (pdf, 2.9 MB)

Insikt 2011 - Varbergs kommunPDF (pdf, 944.4 kB)
Insikt 2011 - Nationell rapportPDF (pdf, 2.5 MB)

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Sofia Petersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-69 76 34 sofia.petersson@varberg.se

Självservice & blanketter