Sök

Revisionsrapporter för 2015

Här kan du ta del av revisionsrapporter från 2015.

Revisionsrapporter:

Revisionsrapport - Granskning av hantering av föreningsbidragPDF (pdf, 400.7 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av hantering av föreningsbidrag kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 60.7 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av hantering av föreningsbidrag socialnämndenPDF (pdf, 88.2 kB)

Revisionsrapport - Granskning av flyktingmottagandePDF (pdf, 284.3 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens flyktingmottagandePDF (pdf, 103.6 kB)

Revisionsrapport - Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållningPDF (pdf, 676.4 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 39.5 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av verksamhetsbokslut och god ekonomisk hushållning miljö- och hälsoskyddsnämndenPDF (pdf, 27.3 kB)

Revisionsrapport - Granskning av kommunens IT-verksamhetPDF (pdf, 111.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens IT-verksamhetPDF (pdf, 71.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänstenPDF (pdf, 99.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av resursfördelning, effektivitet, logistik och brukarperspektiv inom hemtjänstenPDF (pdf, 55.5 kB)

Revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamhetenPDF (pdf, 333.6 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamhetenPDF (pdf, 63.3 kB)

Revisionsrapport - Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolanPDF (pdf, 94.6 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolanPDF (pdf, 41 kB)

Revisionsrapport - Granskning av insatser för elever i behov av särskilt stödPDF (pdf, 114.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av insatser för elever i behov av särskilt stödPDF (pdf, 39 kB)

Revisionsrapport - Granskning av registerkontroll av personalPDF (pdf, 98.2 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av registerkontroll av personalPDF (pdf, 34.1 kB)

Revisionsrapport  - Granskning av Varbergs och Falkenbergs överförmyndarnämndPDF (pdf, 1 MB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av Varbergs och Falkenbergs överförmyndarnämndPDF (pdf, 22.2 kB)

Granskningsrapport/PM Hallands hamnar ABPDF (pdf, 40.6 kB)

Granskningsrapport/PM Varberg Energi ABPDF (pdf, 36.2 kB)

Granskningsrapport/PM Varberg Event ABPDF (pdf, 36.8 kB)

Granskningsrapport/PM Varberg Fastighets ABPDF (pdf, 38.9 kB)

Granskningsrapport/PM Varbergs Bostads ABPDF (pdf, 38.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematikPDF (pdf, 231.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport -Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematikPDF (pdf, 279 kB)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

 

Självservice & blanketter