Sök

Revisionsrapporter för 2018

Här kan du ta del av revisionsrapporter för 2018.

Revisionsrapport - Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens styrning och uppföljning av livsmedels-, miljö- och hälsoskyddstillsynenPDF (pdf, 124.9 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens styrning och uppföljning av livsmedels-, miljö- och hälsoskyddstillsynenPDF (pdf, 27.8 kB)

Revisionsrapport - Grundläggande granskning nämnder och kommunstyrelsePDF (pdf, 392.9 kB)

Revisionsrapport - Våld i nära relationPDF (pdf, 11.7 MB)

Yttrande över revisionsrapport - Våld i nära relationPDF (pdf, 327 kB)

Revisionsrapport - Granskning av besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskolaPDF (pdf, 120.2 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av besökssäkerhet och skalskydd på förskola och grundskolaPDF (pdf, 490.4 kB)

Revisionsrapport - Granskning av drift och skötsel av anläggningar och samverkan med föreningslivPDF (pdf, 84.2 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av drift och skötsel av anläggningar och samverkan med föreningslivPDF (pdf, 393.1 kB)

Revisionsrapport - Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktionPDF (pdf, 173.4 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av beredskap för säkerställd dricksvattenproduktionPDF (pdf, 592 kB)

Revisionsrapport - Granskning av bostadsförsörjningenPDF (pdf, 320.4 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av bostadsförsörjningenPDF (pdf, 495.6 kB)

Revisionsrapport - Granskning av kommunens fastighetsunderhållPDF (pdf, 704.6 kB)

Yttrande öve revisionsrapport - Granskning av kommunens fastighetsunderhållPDF (pdf, 279.7 kB)

Revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljön i skolanPDF (pdf, 352.1 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljön i skolanPDF (pdf, 505.4 kB)

Revisionsrapport - Granskning efter Skolinspektionens tillsyn 2017PDF (pdf, 391.2 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning efter Skolinspektionens tillsyn 2017PDF (pdf, 514.4 kB)

Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens anpassning till ny lagstiftning och praxisPDF (pdf, 252.5 kB)

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av socialnämndens anpassning till ny lagstiftning och praxisPDF (pdf, 1 MB)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00
ks@varberg.se

Självservice & blanketter