Sök

Hamn- och gatunämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till och protokoll från hamn- och gatunämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur hamn- och gatunämnden har beslutat i de olika ärendena. Protokollet med sina bilagor läggs till så snart det är justerat.

Kallelse

Protokoll

ikon

Kontakta oss

Nämndsekreterare

Oskar Reinholdsson

072-986 39 44

oskar.reinholdsson@varberg.se

 

Hamn- och gatunämnden

hgn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter