Sök

Sammanträdesdagar

Här kan du se vilka dagar som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna sammanträder under 2018 i Varbergs kommun.

Kommunfullmäktige

16 januari 

13 februari

20 mars

17 april

22 maj

19 juni

18 september

16 oktober

13 november (budget)

18 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 18 med undantag för 13 november då sammanträdet börjar klockan 9.

Kommunstyrelsen

23 januari

27 februari

27 mars

24 april

29 maj

26 juni

28 augusti

25 september

30 oktober (budget)

27 november

18 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30.

Barn- och utbildningsnämnden

26 februari

9 april

21 maj

25 juni

3 september

1 oktober

5 november

10 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 8.30.

Byggnadsnämnden 

1 februari

1, 28 mars

26 april

24 maj

21 juni

30 augusti

27 september

25 oktober

22 november

13 december 

Samtliga sammanträden börjar klockan 8.30.

Hamn- och gatunämnden

26 februari

26 mars

23 april

21 maj

18 juni

17 september

15 oktober

19 november

17 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 9.

Kultur- och fritidsnämnden

31 januari

28 februari

28 mars

25 april

23 maj

20 juni

29 augusti

26 september

24 oktober

21 november

19 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 14.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 februari

19 mars

7 maj

11 juni

10 september

22 oktober

10 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30.

Servicenämnden

25 januari 

26 februari

21 mars

26 april

24 maj

28 juni

23 augusti

20 september

25 oktober

6 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30.

Socialnämnden

25 januari

22 februari

22 mars

26 april

24 maj

21 juni

23 augusti

20 september

25 oktober

22 november

13 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30 med undantag för 21 juni då sammanträdet börjar 8.30.

Överförmyndarnämnden

22 januari

26 februari

19 mars

23 april

21 maj

18 juni

27 augusti

17 september

22 oktober

19 november

10 december

 Samtliga sammanträden börjar klockan 13.30.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter