varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Delegeringsförteckningar

För varje nämnd i Varbergs kommun finns det en delegeringsförteckning. Delegeringsförteckningen anger vem som har rätt att fatta beslut för en specifik nämnd.

Delegeringsförteckning antas av respektive nämnd och beskriver vem som har rätt att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. Det betyder att nämnden överflyttar beslutanderätten. Kommunfullmäktiges och nämndernas möjligheter att delegera framgår av kommunallagen, 3 kap. 10 § respektive 6 kap. 33-38 §§.

 

Delegeringsförteckningar

Delegeringsförteckning för byggnadsnämndenPDF (pdf, 262.2 kB)

Delegeringsförteckning för förskole- och grundskolenämndenPDF (pdf, 308.6 kB)

Delegeringsförteckning för hamn- och gatunämndenPDF (pdf, 216.9 kB)

Delegeringsförteckning för kommunstyrelsenPDF (pdf, 723.1 kB)

Delegeringsförteckning för kultur- och fritidsnämndenPDF (pdf, 870.2 kB)

Delegeringsförteckning för miljö- och hälsoskyddsnämndenPDF (pdf, 709.6 kB)

Delegeringsförteckning för servicenämndenPDF (pdf, 148.3 kB)

Delegeringsförteckning för socialnämndenPDF (pdf, 1.1 MB)

Delegeringsförteckning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenPDF (pdf, 337.4 kB)

 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter