varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Policyer, riktlinjer och anvisningar

En policy beskriver kommunens förhållningssätt inom ett visst område och är i regel övergripande. En riktlinje ska ange ramarna för kommunens handlingsutrymme i en viss fråga och vara ett stöd för verksamheten men är inte bindande.

Policyer

Policyer tas fram inom områden som är av grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. Policyns syfte är att klargöra kommunens syn och förhållningssätt inom det aktuella området, till exempel inom IT eller näringsliv. Vidare beskriver en policy vilka principer som är vägledande, vilka mål som eftersträvas och vilka värden som ska beaktas. Kommunens policyer är politiska dokument och fastställs av kommunfullmäktige. 

Alkohol- och drogpolicyPDF (pdf, 185.8 kB)

ANDT-policy för Varbergs kommunPDF (pdf, 73.7 kB)

Bolagspolicy för kommunens bolagPDF (pdf, 91.7 kB)

Finanspolicy för Varbergs kommunkoncernPDF (pdf, 197 kB)

Tillämpningsanvisningar för finanspolicyPDF (pdf, 202.9 kB)

Internationell policy för Varbergs kommunPDF (pdf, 107 kB)

KonkurrensprövningspolicyPDF (pdf, 88.5 kB)

Kredit- och kravpolicyPDF (pdf, 1.1 MB)

LönepolicyPDF (pdf, 97.3 kB)

NäringslivspolicyPDF (pdf, 134.1 kB)

Placeringspolicy för donationsmedelPDF (pdf, 394.5 kB)

Policy för etablering av detaljhandelPDF (pdf, 35.8 kB)

Policy för informationssäkerhetPDF (pdf, 459.3 kB)

Policy för jämställdhet och mångfald i arbetslivetPDF (pdf, 126 kB)

Policy för måltiderPDF (pdf, 688.8 kB)

Policy för reklam i det offentliga rummetPDF (pdf, 151.3 kB)

Policy för sponsring i Varbergs kommunPDF (pdf, 48 kB)

Policy och beslutsmodell för interna tjänsteleveranser, facility managementPDF (pdf, 193.8 kB)

Policy och strategi för Handel i Varbergs kommunPDF (pdf, 3.7 MB)

Policy mutor och jäv - vägledning för anställda och förtroendevaldaPDF (pdf, 854.6 kB)

Policy, strategi och riktlinjer för VA i Varbergs kommunPDF (pdf, 141.9 kB)

UpphandlingspolicyPDF (pdf, 35.4 kB) 

Riktlinjer

Riktlinjer kan vara detaljerade och fungera som instruktionsbok för verksamheten. De ska ange ramarna för kommunens handlingsutrymme i en viss fråga. Riktlinjer ska ses som ett stöd för verksamheterna och är inte bindande.

Riktlinje för badplatserPDF (pdf, 15.3 MB)

Riktlinjer för beredning av motionerPDF (pdf, 112.2 kB)

Riktlinjer för bisysslaPDF (pdf, 98 kB)

Riktlinjer för donationer inom kultur- och fritidsområdetPDF (pdf, 227.9 kB)

Riktlinjer för gatubelysningPDF (pdf, 125.8 kB)

Riktlinje för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelserPDF (pdf, 402 kB)

Riktlinjer - hot och våldPDF (pdf, 143.2 kB)

Riktlinjer för informationssäkerhetPDF (pdf, 224.5 kB)

Riktlinjer för inköp och upphandlingPDF (pdf, 46.1 kB)

Riktlinje för jämställdhet och mångfald i arbetslivetPDF (pdf, 140.9 kB)

Riktlinjer för konstnärlig gestaltningPDF (pdf, 285.3 kB)

Riktlinjer för lekplatser i Varbergs kommunPDF (pdf, 10.9 MB)

Riktlinjer för POSOM – psykiskt och socialt omhändertagande i Varbergs kommunPDF (pdf, 160.9 kB)

Riktlinje för styrdokumentPDF (pdf, 339.8 kB)

Riktlinjer för stöd till verksamhet inom lokala utvecklingsgrupper och projektmedel till utveckling av Varbergs landsbygdPDF (pdf, 211.4 kB)

Riktlinje för torghandeln i Varbergs kommunPDF (pdf, 1.3 MB)

Riktlinjer för utformning av gatumiljöer i zonen utanför stadskärnan i VarbergPDF (pdf, 755.3 kB)

Riktlinjer och kriterier - Varbergs kommuns hållbarhetsprisPDF (pdf, 565.8 kB)

Riktlinjer och urvalsmodell för interna tjänsteleveranserPDF (pdf, 138.3 kB)

Riktlinjer för vägtrafikbullerPDF (pdf, 7.9 MB)

Riktlinjer för ökad tillgänglighet på allmän platsPDF (pdf, 3.5 MB) 

Riktlinje mot kränkande särbehandling och trakasserierPDF (pdf, 89.4 kB)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter