varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Policyer och strategier

En policy beskriver kommunens förhållningssätt inom ett visst område och är i regel övergripande. Strategier beskriver inriktningar och prioriteringar för att nå önskat resultat i måluppfyllelse och policyer.

Policyer

Policyer tas fram inom områden som är av grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. Policyns syfte är att klargöra kommunens syn och förhållningssätt inom det aktuella området, till exempel inom IT eller näringsliv. Vidare beskriver en policy vilka principer som är vägledande, vilka mål som eftersträvas och vilka värden som ska beaktas. Kommunens policyer är politiska dokument och fastställs av kommunfullmäktige. 

Alkohol- och drogpolicyPDF (pdf, 185.8 kB)

ANDT-policy för Varbergs kommunPDF (pdf, 73.7 kB)

Bolagspolicy för kommunens bolagPDF (pdf, 91.7 kB)

Finanspolicy för Varbergs kommunkoncernPDF (pdf, 197 kB)

Tillämpningsanvisningar för finanspolicyPDF (pdf, 202.9 kB)

Internationell policy för Varbergs kommunPDF (pdf, 107 kB)

KonkurrensprövningspolicyPDF (pdf, 88.5 kB)

KostpolicyPDF (pdf, 109.1 kB)

Kredit- och kravpolicyPDF (pdf, 1.1 MB)

LönepolicyPDF (pdf, 881.2 kB)

NäringslivspolicyPDF (pdf, 134.1 kB)

Placeringspolicy för donationsmedelPDF (pdf, 394.5 kB)

Policy för etablering av detaljhandelPDF (pdf, 35.8 kB)

Policy för informationssäkerhetPDF (pdf, 459.3 kB)

Policy för jämställdhet och mångfald i arbetslivetPDF (pdf, 126 kB)

Policy för reklam i det offentliga rummetPDF (pdf, 151.3 kB)

Policy för sponsring i Varbergs kommunPDF (pdf, 48 kB)

Policy och beslutsmodell för interna tjänsteleveranser, facility managementPDF (pdf, 193.8 kB)

Policy och strategi för Handel i Varbergs kommunPDF (pdf, 3.7 MB)

Policy mutor och jäv - vägledning för anställda och förtroendevaldaPDF (pdf, 854.6 kB)

Policy, strategi och riktlinjer för VA i Varbergs kommunPDF (pdf, 141.9 kB)

UpphandlingspolicyPDF (pdf, 35.4 kB) 

Strategier

Strategier visar vägar för att uppnå önskat resultat i måluppfyllelse och implementering av policyer. En strategi kan också peka ut riktning och ange prioriteringar. 

ANDT-strategi för Varbergs kommunPDF (pdf, 104 kB)

Avfallsplan Varberg och Falkenberg 2018-2022PDF (pdf, 1.1 MB)

Avfallsföreskrifter för Varbergs kommunPDF (pdf, 457.8 kB)

Avfallsplan Varberg och Falkenberg bilagor 2018-2022PDF (pdf, 535.6 kB)

Bebyggelsestrategi för Varbergs kommunPDF (pdf, 3.6 MB)

BelysningsstrategiPDF (pdf, 7.4 MB)

Bredbandsstrategi för Varbergs kommunPDF (pdf, 226.2 kB)

Digital agenda för Varbergs kommun, 2019-2022PDF (pdf, 525.7 kB)

FörtätningsstrategiPDF (pdf, 23.6 MB)

Grönstrategi för Varbergs kommunPDF (pdf, 3.9 MB)

Kultur- och fritidspolitisk strategiPDF (pdf, 916 kB)

Strategi för energieffektivisering 2010-2020PDF (pdf, 1.1 MB)

Strategi för företagsklimatet i Varbergs kommun 2021-2023PDF (pdf, 602.5 kB)

Strategi för jämställda arbetsplatser i Varbergs kommunPDF (pdf, 424.6 kB)

Strategi för långsiktig inkludering i VarbergPDF (pdf, 500.1 kB)

Strategi mot våldsbejakande extremismPDF (pdf, 837.5 kB)

Strategi för krisberedskapPDF (pdf, 394 kB)

Trafikstrategi 2030PDF (pdf, 1.2 MB)

Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun
PDF
(pdf, 186.6 kB)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter