Sök

Policyer och strategier

En policy beskriver kommunens förhållningssätt inom ett visst område och är i regel övergripande. Strategier beskriver inriktningar och prioriteringar för att nå önskat resultat i måluppfyllelse och policyer.

Policyer

Policyer tas fram inom områden som är av grundläggande natur eller av mer generell räckvidd. Policyns syfte är att klargöra kommunens syn och förhållningssätt inom det aktuella området, till exempel inom IT eller näringsliv. Vidare beskriver en policy vilka principer som är vägledande, vilka mål som eftersträvas och vilka värden som ska beaktas. Kommunens policyer är politiska dokument och fastställs av kommunfullmäktige. 

ANDT-policy för Varbergs kommunPDF (pdf, 73.7 kB)

Bolagspolicy för kommunens bolagPDF (pdf, 91.7 kB)

Digital policy för Varbergs kommunPDF (pdf, 49.6 kB)

Finanspolicy för Varbergs kommunkoncernPDF (pdf, 102.4 kB)

Tillämpningsanvisningar för finanspolicyPDF (pdf, 370.1 kB)

FolkhälsopolicyPDF (pdf, 932.6 kB)

Internationell policy för Varbergs kommunPDF (pdf, 107 kB)

KonkurrensprövningspolicyPDF (pdf, 88.5 kB)

KostpolicyPDF (pdf, 109.1 kB)

Kredit- och kravpolicyPDF (pdf, 1.1 MB)

NäringslivspolicyPDF (pdf, 134.1 kB)

Placeringspolicy för donationsmedelPDF (pdf, 394.5 kB)

Policy för kommunala bolag i Varbergs kommunPDF (pdf, 28.7 kB)

Policy för etablering av detaljhandelPDF (pdf, 35.8 kB)

Policy för jämställdhet och mångfald i arbetslivetPDF (pdf, 79.6 kB)

Policy för informationssäkerhet i Varbergs kommunPDF (pdf, 459.3 kB)

Policy för sponsring i Varbergs kommunPDF (pdf, 48 kB)

Policy och strategi för Handel i Varbergs kommunPDF (pdf, 3.7 MB)

Policy mot främlingsfientlighet och rasismPDF (pdf, 82.7 kB)

Policy, strategi och riktlinjer för VA i Varbergs kommunPDF (pdf, 141.9 kB)

UpphandlingspolicyPDF (pdf, 35.4 kB) 

Strategier

Strategier visar vägar för att uppnå önskat resultat i måluppfyllelse och implementering av policyer. En strategi kan också peka ut riktning och ange prioriteringar. 

ANDT-strategi för Varbergs kommunPDF (pdf, 104 kB)

Bebyggelsestrategi för Varbergs kommunPDF (pdf, 3.6 MB)

Bredbandsstrategi för Varbergs kommunPDF (pdf, 226.2 kB)

Digital agenda för Varbergs kommun, 2017-2020PDF (pdf, 733.3 kB)

Digital agenda för Varbergs kommun, 2019-2022PDF (pdf, 525.7 kB)

Grönstrategi för Varbergs kommunPDF (pdf, 3.9 MB)

IS/IT-strategi för Varbergs kommunPDF (pdf, 54.5 kB)

Kommunikationsstrategi för Varbergs kommunPDF (pdf, 105.3 kB)

Kultur- och fritidspolitisk strategiPDF (pdf, 916 kB)

Strategi för energieffektivisering 2010-2020PDF (pdf, 1.1 MB)

Strategi för långsiktig inkludering i VarbergPDF (pdf, 500.1 kB)

Strategi mot våldsbejakande extremismPDF (pdf, 837.5 kB)

Styrdokument för krisberedskapPDF (pdf, 135.4 kB)

Trafikstrategi 2030PDF (pdf, 1.2 MB)

Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun
PDF
(pdf, 186.6 kB)

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter