Sök

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Detta är vårt förhållningssätt i ”Vision Varberg 2025 – Västkustens kreativa mittpunkt”, som är vägledande i all vår verksamhet. Samtliga verksamheter i kommunen ska verka för insatser som stärker tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Tillgänglighet

Varbergs kommun ska vara en tillgänglig kommun, där man lever på likvärdiga villkor och har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. För att utvecklas i riktning mot detta har fullmäktige i en policy satt fokus på tre områden: samverkan, bemötande och tillgänglighet.

Mångfald

Mångfald är ett viktigt begrepp i Vision 2025. Varbergs kommun har som arbetsgivare, myndighet och genom sina verksamheter ett ansvar att vara en god förebild för alla människors lika värde, till exempel inom skolan, äldreboenden och fritidsverksamheten.

Jämställdhet

Vi arbetar på olika sätt med att vår service till invånarna ska vara jämställd. Det handlar om att förhållanden och villkor för flickor och pojkar, för kvinnor och män ska vara jämställda.

Jämställdhetspris

Varbergs kommun har inrättat ett jämställdhetspris för att främja jämställdhetsarbetet i Varberg. Du kan nominera en förening, organisation, kommunalt bolag, företag eller enskild person som du tycker har utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till en varaktig och hållbar jämställdhet. Priset syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i hela Varbergs kommun.

Kriterier för priset

  • Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor
  • Visar på nytänkande och/eller långsiktighet
  • Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete
  • Engagemang och intresse i frågan

Det nya jämställdhetspriset består dels av en prissumma på 15 000 kronor, dels av ett diplom. Priset delas ut på kultur- och fritidsnämndens årligt återkommande jämställdhetskonferens Halva kakan.

Nomineringsperioden för 2018 års pris är avslutad.

ikon

Kontakta oss

Utredare

Sofia Petersson Samhällsutvecklingskontoret

0340-69 76 34 sofia.petersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter