Sök

Val 2019

26 maj är det i Sverige val till Europaparlamentet.

Val2019

Val till Europaparlamentet 26 maj

EU-val sker vart femte år i alla EU-länder. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet i Sverige.  Mer information om EU-valet finns på riksdagens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Valmyndighetens valupplysning

Valupplysningen kan svara på medborgarnas frågor om valet. Valupplysningen kan nås på 020-825 825 och kan även hjälpa till med beställningar av brevröstningsmaterial, budröstningsmaterial och dublettröstkort.

Lättläst svenska, teckenspråk och andra språk

Valinformation på lättläst svenska, teckenspråk och andra språk finns på valmyndighetens hemsida www.val.selänk till annan webbplats och på riksdagens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röstkort

Röstkorten ska levereras till väljarna senast 8 maj. Om du inte har fått något röstkort 8 maj eller om du tappat bort det kan du beställa ett dubblettröstkort hos Valmyndighetens valupplysning på telefon 020-825 825 eller hos kommunen på telefon 0340-881 04, 0340-881 07 eller via e-post val@varberg.se 

Vallokaler

Om du vill rösta på valdagen så gör du det i den vallokal som finns tryckt på ditt röstkort. Ett röstkort skickas till de som finns med i röstlängden. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen. Aktuella vallokaler finns på valmyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förtidsröstningslokaler

Om du vill förtidsrösta så går det bra under förtidsröstningsperioden som pågår mellan 8 – 26 maj 2019. Aktuella röstningslokaler och öppettider finns på valmyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rösta med bud

En person som inte kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt, kan rösta med bud.

Material för budröstning finns i alla lokaler där man kan rösta och på kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15.

Ett bud ska ha fyllt 18 år och kan bland annat vara
• väljarens make, maka eller sambo
• väljarens, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
• en person som brukar vårda väljaren eller hjälpa till med personliga angelägenheter
• lantbrevbärare

Ambulerande röstmottagare

Den som inte har någon möjlighet att lämna sin budröst genom någon anhörig eller vårdare kan få hjälp att rösta av ambulerande röstmottagare. Kontakta i så fall valnämndens kansli på
• telefon 0340-881 04
• e-post  val@varberg.se

Information partier

På valmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns det information till partier. Där går det bland annat att läsa hur man registrerar en partibeteckning samt vad ett parti behöver göra för att ställa upp i ett val.

Valsedlar för partier som valnämnden ansvarar för
Vid EU-valet ansvarar valnämnden för att det finns namnvalsedlar i alla röstnings- och vallokaler för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Övriga partiers valsedlar
Övriga partier ansvarar själva för att det finns namnvalsedlar i alla röstnings- och vallokaler. Partier kan lämna namnvalsedlar till röstmottagarna i röstningslokalerna tidigast i samband med att respektive röstningslokal öppnar första dagen. Partier kan lämna namnvalsedlar till röstmottagarna i vallokal tidigast klockan 07.30 valdagen. Inga partier får själva lägga namnvalsedlar i valsedelställen utan dessa ska lämnas till röstmottagarna. Namnvalsedlar som lämnats till röstmottagarna kommer de att fylla på med i valsedelställen till de tar slut. Det är partiernas ansvar att säkerställa att namnvalsedlarna inte tar slut i röstnings- och vallokalen.

Övrigt
Inga kläder med partimarkering får finnas i röstnings- eller vallokalen. Ingen valsedelsutdelning får förekomma närmare än 5 meter från entrén till röstnings- eller vallokalen. Ordförande och vice ordförande i valdistriktet har mandat från valnämnden att tillse att dessa riktlinjer följs.

Arbeta med valet

Om du är intresserad av att arbeta med valen kan du skicka en intresseanmälan till: val@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Marcus Andersson
Engelbrektsgatan 15
0340-69 71 94
marcus.andersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter