Sök

Frågor och svar om Vision 2025

Här svarar kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil på några av de vanligaste visionsfrågorna.

Västkustens kreativa mittpunkt - Varför då?
För vem? och hur?


1. Vad betyder visionen för mig som kommuninvånare
Sedan visionen antogs har kommunen arbetat för att bli en mer kundfokuserad organisation. Vi satsar helt enkelt på att förbättra vår service och vårt bemötande, och det hoppas vi att kommuninvånarna har börjat märka på olika sätt.

Vi har också tagit fram 2025-listan, med konkreta exempel på saker som genomförs för att vi ska närma oss visionen. Alla är välkomna att lämna förslag på vad som ska lyftas upp på listan. Delaktighet är en bärande tanke i visionen och meningen är att 2025-listan ska fyllas på löpande med hjälp av idéer från kommunens invånare. Med visionen som ledstjärna för de beslut som fattas kan fler intressen tillgodoses och utbudet av det som erbjuds kan breddas, så att Varberg blir ännu mer attraktivt för boende och besökare.

2. Vem är visionen till för? För oss som redan bor i Varberg eller är den tänkt att locka hit fler människor?
Både och. Om vi kan locka kreativa människor att flytta hit och få kreativa människor att stanna kvar - då kommer Varberg att utvecklas väl. Kort sagt så är visionen till för alla som har ett intresse för Varberg, och det är många! Det är viktigt att komma ihåg att alla kan vara kreativa. En av kommunens uppgifter är att stötta människor, framför allt barn och ungdomar, så att de kan utvecklas i just sin kreativitet.

3. Halmstad, Bengtsfors, Norrköping … Alla kommuner har visioner idag. Är det här en modefluga som Varberg hakat på?
Vi tror att det är bra att ha en ledstjärna, en riktning, något som guidar oss in i framtiden. Människor i Varberg har rätt att veta, och rätt att påverka, i vilken riktning vi ska utveckla Varberg. För medarbetare i kommunen innebär visionen tillsammans med verksamhetsidén att det blir mindre regler och policyer, och mer av eget ansvar för att nå målen som ska ta oss till Västkustens kreativa mittpunkt. Så nej, vi ser det inte som en modefluga eller som något som snabbt ska ”gå över”. Tvärtom är visionen en långsiktig satsning och det är först nu som det verkliga arbetet börjar.

4. Vad är skillnaden på verksamhetsidén och visionen?

Visionen är framtagen för att delas av alla som vill vara med. Vår önskan är att både invånare, företag och organisationer ska känna sig delaktiga och vilja bidra till att Varberg blir Västkustens kreativa mittpunkt.

Verksamhetsidén vänder sig inåt, till kommunens medarbetare. Vi är cirka 5 000 anställda och förtroendevalda som har till uppgift att underlätta vardagen för invånare, näringsliv och besökare.

5. Vad har visionen kostat och vad kommer den att kosta? Vore det inte bättre att lägga pengarna på att till exempel höja lärarnas löner?
Budgeten för visionsarbetet 2011 har varit 800 000 kronor plus den arbetstid det tagit för en handfull personer. Vi tror att det kan komma att kosta lika mycket till och den summan är budgeterad för 2012. Det är engångskostnader som inte kommer tillbaka. Vi tycker att vår förhållandevis blygsamma visionsbudget är väl investerade pengar för att få en gemensam bild av vart Varberg är på väg. En vision som till stora delar bygger på kommuninvånarnas egna åsikter, tankar och idéer, och som kan få kraften i hela Varbergs kommun framåt.

6. Västkustens kreativa mittpunkt är en fantastisk vision! Jag har massor av idéer – vart kan jag vända mig? Det finns många kanaler till kommunen. Det är bara att välja:

  • Mejla direkt till kommunstyrelsen – ks@varberg.se eller till vår speciella e-postlåda för visionen – kreativa@varberg.se. Gå gärna in på vår webbplats, www.varberg2025.selänk till annan webbplats. Där finns länkar till adresser, Facebook med mera.
  • Eller kontakta en politiker direkt! (Du når flera av våra politiker via kommunens växel. Ring 0340-880 00, så kopplar vi dig rätt.)
  • Vanliga brev skickas till Varbergs kommun, 432 80 Varberg.

7. Varberg lanseras ju redan som Sveriges kurort. Nu ska vi bli Västkustens kreativa mittpunkt. Vilket gäller?

Båda! Vi beskriver oss som Sveriges kurort framför allt i marknadsföring av Varberg som besöksort. Vi har en 200-årig kurortshistoria och den lockar många besökare. Visionen att bli Västkustens kreativa mittpunkt är bredare och gäller för alla människor i kommunen, och då ingår ju till exempel skolor, ungdomsgårdar, föreningar, intresseorganisationer, förvaltningar och företag. Visionen är dessutom en bra utgångspunkt för att ytterligare utveckla Varberg som kurortsstad.

8. Visionen fokuserar på kusten – hur kan den gynna oss som bor i inlandet?
Det framkom tydligt i förarbetets fokusgrupper och enkätsvar att vi ska lyfta fram havet och stränderna som en faktor som gör Varberg attraktivt. Men visionen fokuserar på hela kommunen och när vi säger Västkusten har det en bredare innebörd; hela Varberg ligger på Västkusten. Vi ska vara rädda om havet och stränderna men också om den vackra naturen i inlandet.

9. Är det inte bättre att rikta fokus mot idag – och inte mot 14 år fram i tiden?
Man måste göra båda delarna. Att hela tiden arbeta för att förbättra kommunens service är mycket viktigt och varje dag arbetar vi med dagens frågor. Tyvärr missar vi ibland att höja blicken och se runt hörnet. Där kan en vision vara till stöd och hjälp. Genom att genomföra satsningar som till exempel Komedianten, Coastal Culture och Learn-desk arbetar vi för att bli en mer kreativ kommun redan nu.

10. Hur ska kommunens egen organisation bli visionär? Många människor gillar ju inte förändringar?
Kommunen kommer att arbeta fram ett utbildningspaket för medarbetarna. På så sätt involverar vi alla i processen och bjuder in till delaktighet i genomförandet. Det finns många som gärna fortsätter att utveckla sig själva och andra, men det är lika viktigt att ha medarbetare som stannar upp, reflekterar och ställer konstruktiva, kritiska frågor. Det bidrar också till utvecklingen.

11. Hur ska visionen utvärderas 2025? Kan man mäta om man lyckats uppnå målet? En vision är inte mätbar. Den visar på en riktning och kan vara en guide, en ledstjärna, i våra dagliga beslut. Under 2012 kommer vi bryta ner visionen i ett antal konkreta mål. Dessa ska tidsättas och så småningom följas upp. Så uppföljningen kommer snarare äga rum under resans gång, utifrån alla mål som successivt ska uppnås fram till år 2025.

12. Har S och M alltid samma idéer om hur människor ska få en förenklad vardag och möjlighet att uppnå sinadrömmar? Vad händer med visionen när politikerna inte är överens?
Det finns en god tradition i Varberg att finna samsyn i viktiga frågor för Varbergs bästa. När vi inte är överens röstar vi i god demokratisk ordning. På vilket sätt visionen ska genomföras kommer säkert ha olika ingångar under resans gång, det kan ytterligare förstärka det kreativa.

13. Hur kan visionen gynna Varbergs företagare?
Ett kreativt Varberg underlättar för företag att rekrytera kompetenta medarbetare och skapar en god grund för framtida nyföretagande. Företagare kommer också att ha nytta av att kommunens service ska förbättras. Vårt mål är bland annat en effektivare handläggning och en ökad öppenhet för idéer och möjligheter att förverkliga dem. Kreativitet och entreprenörskap hör tätt ihop. Näringslivet och dess utveckling är mycket viktigt för Varbergs fortsatta utveckling.

14. Vem bestämmer vad som är kreativt och inte?

Du och jag. Alla kan vara kreativa!

15. ”Framåtanda” och ”nyskapande” är ord som låter bra. Men hur ska de omvandlas till handling?
Det är viktigt att vi i kommunen nu går vidare och konkretiserar dessa ord hos våra medarbetare. Alla måste fråga sig själva: Vad innebär det på just vår arbetsplats? Hur kan vi bidra så att det blir bättre i vardagen för människor? Här är ett stödjande och uppmuntrande ledarskap – på alla chefsnivåer - jätteviktigt.

16. Varbergsborna kom med massor av förslag i förarbetet till Vision 2025. Vilka av alla dessa idéer ska uppfyllas? Vem bestämmer det?
Vi gör en genomgång av samtliga förslag. En del förslag ligger på kommunen att genomföra, andra lämpar sig bättre för föreningar, företag eller enskilda människor. De idéer som prioriteras först finns med på 2025-listan. Listan kommer successivt fyllas på med nya kreativa framtidsidéer. Kommunfullmäktige beslutar om det gäller principiella, större frågor. Kommunfullmäktige tar även budget där investeringar beslutas. Många andra beslut kan ligga på kommunstyrelsen eller nämnderna. Vill du ge dina synpunkter på prioriteringar kan du alltid mejla ks@varberg.se eller kreativa@varberg.se.

17. Har jag som sommarvarbergare någon nytta av visionen?
Sommarvarbergare är en väsentlig del av Varberg och givetvis kommer du också ha samma nytta av positiva förändringar som åretruntboende har. Målet för just sommarvarbergare är en tillmötesgående kommun och en (ännu) bättre miljö för sommarboendet.

18. Finns det exempel där visionsarbete lyckats? Ja, det finns goda exempel från kommuner och från både statliga och privata bolag. Trafikverket är ett exempel på en organisation som har nått en bra bit på väg med sitt visionsarbete.

19. Hur ska kommunen stötta verksamheter som till exempel surfing och skejting?
Vi ska se över planerna för Apelviken, dit surfingen är hårt koncentrerad idag. Pengar till en skejtanläggning är redan avsatta i investeringsbudgeten. Kommunen fortsätter att vara en del av eventet Coastal Culture och intensifierar arbetet med företagsinkubatorn CRED på Campus.

20. ”Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen”, står det. Måste verkligen Varberg växa mer?
Ja, allt fler vill bo i Varberg. Det handlar både om människor som vuxit upp här och som vill stanna kvar, om personer som flyttat ut för att studera och som vill komma tillbaka och om dem som vill flytta hit från andra ställen. Och vi ska underlätta för människor i deras vardag och hjälpa dem att uppnå sina drömmar. Fler människor i Varberg betyder ett större utbud av kultur, butiker, restauranger och kaféer. Det betyder också att skatteintäkterna ökar som i sin tur möjliggör satsningar i vård, skola och omsorg. Att inte växa innebär en tillbakagång, med nedläggningar av både kommunal och privat service. Däremot är det viktigt att tillväxten är hållbar så att Varberg växer på ett sunt sätt. Vi ska alltid ta hänsyn till både ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer.

21. Vad som är en ”fantastisk livsmiljö” för en människa kan vara en mardröm för en annan. Vad lägger ni in i det begreppet?
Bland annat: bra boende, tillgång till skola och förskola, aktiviteter för alla åldrar, rik natur, tillgång till en stor arbetsmarknadsregion och goda kommunikationer. Ett vänligt och socialt samhälle!

22. Varför just Västkustens kreativa mittpunkt? Vad kommer ”kreativa” ifrån?
Kommunen gjorde en omfattande omvärldsanalys i förarbetet till visionen och studerade framtidsstudier från hela världen, inklusive EU och Region Halland. Alla bekräftade samma sak: att det är kreativiteten som kommer att vara morgondagens viktigaste konkurrensfördel för kommuner, företag, föreningar och människor. När vi gick igenom alla tankar och idéer som Varbergsborna själva bidragit med var kreativiteten också ett genomgående tema: det var kreativa förslag som också krävde ett kreativt tankearbete för att genomföras.

23. Apple hade Steve Jobs. Vem eller vilka driver visionsarbetet i Varbergs kommun?
Formellt är det politikerna i kommunstyrelsen med Ann-Charlotte Stenkil i spetsen. Internt är det kommundirektör Carl Bartler. Men att driva visionsarbetet framåt kräver allas delaktighet och det finns flera personer som gör extra insatser för att detta ska lyckas.

24. Nu är visionen klubbad i kommunfullmäktige. Vad händer nu? All verksamhet inom kommunen planeras utifrån målområden som bygger på visionen. Internt anpassas arbetssätt för att lyfta fram verksamhetsidén och förhållningssättet och allra tydligast märks nog detta just nu i det omfattande stadsutvecklingsprojektet. Visionsdagarna firas i november varje år som ett sätt att uppmärksamma visionen. Från och med 2014 utnämns också Årets kreativa medarbetare och Årets värdskapare bland kommunens medarbetare.

25. Vad har varit det bästa med visionsarbetet hittills?
Vi har träffat så många positiva människor som har bidragit med sina tankar och idéer. Visionsarbetet har skapat en extra energikick i det dagliga arbetet. Det känns som många pusselbitar faller på plats med visionen.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Kristina Hylander

Samhällsutvecklingskontoret
0340-884 26
kristina.hylander@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter