Sök

Så här jobbar du i sociala medier

Tre kvinnliga medarbetare tar en selfie fram kallbadhuset i Varberg

1. Så bygger du upp ett nätverk

När du väl har skapat ett konto är det dags att bygga nätverk för att få spridning på dina inlägg. Relationer är grunden i nätverk inom sociala medier. Läs mer

2. Praktiska tips för relevanta inlägg

Här tar vi upp några grundläggande tips för hur man gör bra inlägg med annat innehåll än bara text och bild. Läs mer

3. Tonalitet i sociala medier

Tonaliteten skiljer sig något i sociala medier jämfört med traditionella informationskanaler. Mycket för att ge förutsättningar för en dialog. Läs mer

4. Så bemöter du negativ kritik

Några enkla tips på hur du kan bemöta negativ kritik. Läs mer

5. Förtroendekris i sociala medier

Förtroendekriser uppstår när ord och handling inte går ihop, det vill säga när man uttrycker något eller agerar på ett sätt som inte stämmer överens med organisationens värderingar och varumärkeslöfte. Läs mer

6. Så hanterar du enskilda ärenden i sociala medier

Handläggning av ärenden som rör enskilda individer, i synnerhet sådant som innefattar myndighetsutövning, får inte förekomma i sociala medier. Hänvisa i dessa fall vidare till de kanaler där Varbergs kommun vanligtvis hanterar enskilda ärenden (telefonväxel, kundservice, brev etc.). Läs mer

7. Så omvärldsbevakar du

Om du vill omvärldsbevaka via sociala medier eller omvärldsbevaka vad som händer i sociala medier finns det olika sätt att gå tillväga. Läs mer

8. Så använder du hashtaggar

Så kallade hashtaggar (#) används i de flesta sociala medier framför ord för att kategorisera inlägg och länka till andra inlägg med samma hashtag. Läs mer

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsenheten, kommunkansliet

ikon

Självservice & blanketter