varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Bosgårdsskolan

Bosgårdsskolan är belägen i Tvååker och är en av kommunens största F-9 skolor. Här samsas elever från Tvååker, Spannarp och Sibbarp. De yngre eleverna har flera fritidshem, de flesta integrerade med den egna klassen.

Bosgårdsskolan ingår i försöket med slopad timplan vilket ger möjligheter till ökad individualisering av lärandet. Undervisningen bedrivs i både åldersblandade och åldersindelade grupper. Lärarna arbetar i arbetslag och vår pedagogik utgår ifrån elevens behov och förutsättningar.

Bosgårdsskolan vill ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar för lärande och verktyg för livskunskap. Bosgårdsskolan arbetar för att varje barn ska kunna lämna skolan med ”rak rygg” och gott självförtroende. Personal och skolstyrelse har arbetat fram skolans policy som gäller förväntningar på elever, föräldrar och personal samt ett program mot mobbning och kränkningar. Skolan har också kamratstödjare.

Vi vill också grundlägga goda hälso- och kostvanor samt uppmuntra till fysiska aktiviteter.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Bosgårdsskolan

Bosgårdsvägen 9

432 79 Tvååker

ikon

Självservice & blanketter