varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Göthriks skola

Göthriks skola är en F-6 skola som har cirka 200 elever. Skolan ligger i Grimeton, ca 14 km öster om Varberg. Eleverna går årskurs 7-9 i Rolfstorps skola. På skolan finns ett fritidshem.

Skola är en härlig landsortsskola där personalen arbetar för att ge elever både rötter och vingar. Eleverna på skolan går i åldershomogena klasser. Vid vissa tillfällen och ämnen arbetar eleverna åldersblandat.

Den lilla skolans fördel är att personal lätt kan samverka för att se varje elev under hela skoltiden. Det underlättar också arbetet med värdegrunden på skolan.

Göthriks skola är en världsarvsskola som samverkar med Världsarvet Grimeton Radiostation. Radiostationen togs upp på Unescos lista över världsarv 2004. Göthriks skola ligger på gångavstånd till radiostationen och skolan är medlem i nätverket ASPnet som samlar världsarvsskolor över hela världen. Samarbetet med Grimeton ger möjligheter till en praktisk undervisning i framförallt No och teknik.

Skolans mål är att skapa en skola med en trygg och lärande miljö, där eleverna får lust till att lära och känna glädje över att kunna.

Göthriks skola har en föräldraförening.  

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Göthriks skola

Hunnestad Öster 65 A

432 91 Varberg

ikon

Självservice & blanketter