varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Kung Karl skola

Kung Karl skola är en F-5 skola belägen i Kungsäter, ca 3,5 mil nordöst om Varberg. I åk 6-9 går eleverna på Vidhögeskolan i Veddige. På skolan finns fritidshem väl integrerat med grundskolan och med förskolan.

På Kung Karl utformas verksamheten så att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Kung Karl skola arbetar aktivt för en inkluderande skolan och man arbetar också aktivt mot mobbning, trakasserier, kränkande behandling och för en god arbetsmiljö.

På Kung Karl är friluftsliv centralt, fram för allt i de yngre åldrarna. I den fantastiska utemiljön som finns runt om kring skolan bedrivs uteverksamhet året runt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Kung Karl skola

Hultavägen 7

519 92 Kungsäter

072-351 65 22

ikon

Självservice & blanketter