varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Lindbergs skola

Lindbergs skola är en F-9 skola med drygt 340 elever. Skolan ligger strax öster om Varberg

Skolan är organiserad i tre arbetslag, F-3, 4-6 och 7-9. Lindbergs skola har fritidshemsavdelningar för elever i F-år 6, en avdelning för yngre och en för äldre barn.

Lindbergs skola ligger på landet och vi använder de näraliggande områdena till friluftsliv och utomhuspedagogik. Skola har en fantastisk skolgård, som lockar till lek och rörelse. VIi har trivselledare bland eleverna som ansvarar för rastaktiviteter.

Skolan arbetar mycket aktivt med IT som ett stöd för elever och lärare. Från årskurs tre har varje elev en personlig iPad.

På Lindbergs skola är den estetiska verksamhet viktig och ska vara en plats där varje elev kan få näring och växa.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Lindbergs skola

432 92 Varberg

ikon

Självservice & blanketter