varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Egenkontroll för livsmedelsverksamheter

Egenkontroll är allt du gör för att säkerställa att de livsmedel som du tillhandahåller är säkra och inte hanteras på ett sätt som medför en risk för att slutprodukten blir hälsofarlig eller på annat sätt otjänlig som människoföda.

EU-lagstiftningen som började gälla den 1 januari 2006 ställer tydligare krav på livsmedelsföretagarens egenkontroll. Även vid godkännandeprövning, det vill säga innan verksamheten påbörjats, krävs det att egenkontroll finns på plats.

Följande punkter är exempel på vilka olika rutiner din egenkontroll bör innehålla:

 • Rutin för inköp och mottagningskontroll
 • Rutin för bekämpning av skadedjur
 • Rutin för personalhygien
 • Rutin för utbildning av personal
 • Rutin för rengöring
 • Rutin för underhåll av lokaler, inredning och utrustning
 • Rutin för hantering av avfall
 • Rutin för märkning/redlighet
 • Rutin för spårbarhet
 • Rutin för övervakning av temperatur
 • Rutin för återkallande av produkter och kundklagomål
 • Rutin för vatten/is
 • Rutin för material i kontakt med livsmedel
 • Rutin för utleverans/distribution
 • Rutin för diskning
 • Rutin för avvikelsehantering och korrigerande åtgärder
 • Rutin för verifiering/tester
 • Rutin för internrevision
 • Rutin för dokumentation​

HACCP

Inom EU ställs också krav på att företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP. HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Point och översätts ofta på svenska med Faroanalys och Kritiska Styrpunkter. Detta är en arbetsmetod vars syfte är att identifiera och styra faror och risker inom livsmedelshantering.

Din HACCP-plan bör innehålla följande punkter:

 • Produktionsuppgifter, produktbeskrivning och förväntade konsumenter
 • HACCP grupp
 • Förteckning och information om råvaror, ingredienser och förpackningar
 • Potentiella risker i råvaror, ingredienser och förpackningar
 • Flödesschema och verifikation av flödesschema
 • Beskrivning av processen
 • Faro- och riskbedömning
 • Identifikation av CCP (Critical Control Point)
 • Sammanställning av CCP, kritisk gräns, övervakning, korrigerande åtgärd, dokumentation, verifikation

Mer information om egenkontroll finns på livsmedelverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter