varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Tillsyn av skola och förskola

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver tillsyn av miljö- och hälsoskyddsfrågor i alla skolor och förskolor i kommunen.

Anmälan

En anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid nystart, tillbyggnad eller ombyggnad av:

  • förskola
  • öppen förskola
  • fritidshem
  • grundskola
  • gymnasieskola
  • särskola samt specialskola

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla allmänna uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar så att miljö- och hälsoskydds­nämnden kan bedöma verksamheten och föreslagen lokal.

Anmälan görs på blanketten Anmälan om att arrangera/driva förskola, skola eller liknandePDF (pdf, 138.6 kB) och ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minst sex veckor innan lokalen tas i bruk. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen. 

Utebliven anmälan

Om en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt tas i bruk innan en anmälan gjorts (eller om anmälan kommer in för sent) blir verksamhetsutövaren skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter