Sök

Markavvattning

Varbergs kommun har 2018-01-10 ansökt om markavvattning för fastigheter i Stråvalla-Kärra hos Länsstyrelsen i Halland

Markavvattningen gäller utökning av befintligt dikesföretag Kärra nr 1 och nr 2, 1942 dikesföretag. Områdets utbredning sträcker sig på båda sidor om gamla E6 genom Stråvalla.

Ansökan till Länsstyrelsen har kompleterats med en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) den 13 juni 2018.

Här kan du läsa Länsstyrelsens beslut (2018-06-18) om dispens och tillstånd till vattenverksamhetPDF (pdf, 1 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)PDF (pdf, 1.3 MB)

Karta över områdetPDF (pdf, 1.3 MB)

Beslut i fråga om betydande miljöpåverkan avssende omprövning av dikesföretagPDF (pdf, 122.9 kB)

 

ikon

Kontakta oss

Exploateringsingenjör

Margareta Björsell

E-post: margareta.bjorsell@varberg.se

Självservice & blanketter