varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Försäljningsklara tomter

Närbild på ritningar av husprojekt och en hand som håller i nycklar

Söker du mark att förlägga din verksamhet på? I Varbergs kommun finns det ledig mark för verksamhetsetablering. Vid intresse av markförvärv tag kontakt med Samhällsutvecklingskontoret. Vid etableringsfrågor, tag en första kontakt med Näringslivs- och destinationskontoret. 

Bua, Buavägen

Område för småindustri, lager och kontor. I området finns för närvarande industrimark om         cirka  8 500 kvm som kan delas i två tomter.

Kungsäter, Källdalsvägen

Område för industri. I området finns för närvarande industrimark om cirka 12 000 kvm som kan delas i flera tomter. Tillfart till tomterna är inte utbyggd.

Skällinge, Skutevägen

Område för småindustri. I området finns för närvarande industrimark om cirka
16 000 kvm som kan delas i flera tomter.

Veddige, Disseflat

Område för industri utmed Syllingevägen intill åtevinningscentralen. Här finns en tomt om cirka
3 000kvm tillgänglig för försäljning.

ikon

Kontakta ossSamhällsutvecklingskontoret

Mark:

Leif Andersson, 0340-88 223

leif.andersson3@varberg.se

 

Näringslivs- o destinationskontoret

Etableringsfrågor:

Joakim Nilsson, 0340-86 817

joakim.nilsson@varberg.se

Självservice & blanketter