varningsikon

2020-08-05 08.08

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Arbetsmarknad

Varbergs kommun har ett unikt läge i ett attraktivt tillväxtområde på västkusten. Varje år startar runt 350 nya företag här. De största arbetsgivarna är Varbergs kommun, Region Halland (sjukhuset i Varberg) och Ringhals.

Varberg står inför en stor omvandling och expansion. En av de stora projekten är bygget av tågtunneln, som påbörjades 2019.

Varberg växer

Varbergs kommun har idag cirka 64 000 invånare och vi beräknas växa med ungefär 800 personer per år. Kommunen har god ekonomi, har gjort stora satsningar och planerar för utbyggnaden av välfärd, kultur och fritid för att kunna möta upp den förväntade expansionen.

Arbetstillfällen 2017 (dagbefolkning)

Näringsgren

Totalt

Procent

Jord, skogsbruk, fiske

893

3 %

Tillverkning och utvinning

3 197

10 %

Energi och miljö

1 859

6 %

Byggverksamhet

3 305

11 %

Handel

4 154

14 %

Transport

1 033

3 %

Hotell och restaurang

1 234

4 %

Information och kommunikation

361

1 %

Kredinstriut, försäkringsbolag

421

1 %

Fastighetsverksamhet

432

1 %

Företagstjänster

2 652

9 %

Försvar och civila myndigheter

1 225

4 %

Utbildning

3 052

10 %

Vård och omsorg

5 334

17%

Personliga och kulturella tjänster

1 016

3 %

Okänd bransch

343

3 %

Samtliga näringsgrenar

30 511


100%


Företagare/Arbetsgivare i kommunen med mer än 300 anställda

Arbetsgivare

Verksamhet

Anställda

Varbergs kommun

Offentlig service

4 794

Ringhals AB

Elkraft

1 350

Region Halland, sjukhuset i Varberg

Sjukvård, utbildning

1 300

Derome AB

Byggvaror och träteknik

716

Södra i Värö*

Pappersmassabruk, sågverk, innovation och forskning samtkorslimmatträ-fabrik

647


*Södra Cell Värö: 376, Södra Wood Värö inkl KL-trä: 204, Södra Innovation & nya
affärer inkl stab: 54. Södra Skog: 13.

ikon

Kontakta ossSjälvservice & blanketter