varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Försäljningsklara tomter

Närbild på ritningar av husprojekt och en hand som håller i nycklar

Söker du mark att förlägga din verksamhet på? I Varbergs kommun finns det ledig mark för verksamhetsetablering. Vid intresse av markförvärv tag kontakt med Samhällsutvecklingskontoret. Vid etableringsfrågor, tag en första kontakt med Näringslivs- och destinationskontoret. 

Bua, Buavägen

Område för småindustri, lager och kontor. I området finns för närvarande industrimark om         cirka  8 500 kvm som kan delas i två tomter.

Kungsäter, Källdalsvägen

Område för industri. I området finns för närvarande industrimark om cirka 12 000 kvm som kan delas i flera tomter. Tillfart till tomterna är inte utbyggd.

Skällinge, Skutevägen

Område för småindustri. I området finns för närvarande industrimark om cirka
16 000 kvm som kan delas i flera tomter.

Veddige, Disseflat

Område för industri utmed Syllingevägen intill åtevinningscentralen. Två tomter om cirka 3 000 respektive cirka 7  000 kvm finns tillgängliga för försäljning.

ikon

Kontakta ossSamhällsutvecklingskontoret

Mark:

Leif Andersson, 0340-88 223

leif.andersson3@varberg.se

 

Näringslivs- o destinationskontoret

Etableringsfrågor:

Joakim Nilsson, 0340-86 817

joakim.nilsson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter