Sök

Markanvisade projekt

Aktuella markanvisningar

 

Västerport

Var med och forma Västerport - Varbergs nya stadsdel!
Kommunen bjuder in byggaktörer till prekvalificering inför kommande markanvisning i Västerport.
Markanvisningen i Västerport kommer att ske i tre steg:

1. Prekvalificering - urval av de aktörer som uppfyller kommunens krav (våren 2018)
2. Utvalda aktörer får lämna förslag (hösten 2018)
3. Värdering, poängsättning samt marktilldelning (vintern 2018-2019)

Anmälan till prekvalificering ska vara inlämnad senast den 17 april 2018. Endast digitala inlämningar, utformade enligt de krav som redovisas i inbjudan, accepteras.
Dessa skickas till projektledare Claes Premmert på claes.premmert@varberg.se
Frågor kan skickas till samma adress till och med den 3 april 2018.

All övrig information finns i inbjudan. Dokumentet kan laddas ner här: Inbjudan prekvalificering VästerportPDF (pdf, 4.6 MB)

Bua Hamnplan

Varbergs kommun bjuder in dig som vill vara med att tillskapa nya bostäder och verksamhetslokaler i det unika läget vid Bua småbåtshamn. I följande inbjudan kan du läsa om kommunens ambitioner för platsen och vad vi vill att du presenterar för oss i ditt förslag. Förfarandet har inte tidsbegränsats utan inkomna förslag utvärderas kontinuerligt tills kommunen funnit lämpliga samarbetspartners. Kommunen kan därför komma att föra förhandlingar med en eller flera intressenter, utifrån inkomna förslag, för att sedan befästa tilldelning genom politskt beslut och tillbörliga avtal.

Under januari månad 2018 kommer att vi att gå in i en bedömningsfas för Bua Hamnplan. Sista datum för eventuella ytterligare intresseanmälningar ska därför vara oss tillhanda senast den 8 januari 2018.

Läs mer:

Inbjudan markanvisningPDF (pdf, 248.9 kB)

Geoteknik_MURPDF (pdf, 720.8 kB)

MURPDF (pdf, 4.6 MB)

Planhandling samrådeskedePDF (pdf, 1.3 MB)

Reviderad plankartaPDF (pdf, 885.3 kB)

 

Grimeton kyrkby

I Grimetons kyrkby, strax väster om kyrkan finns en planlagd men obebyggd tomt som tillåter byggnation av ett mindre antal bostäder. Om ni är intresserade av att bygga hyreslägenheter på denna tomt så är ni välkomna att lämna anbud. Anbud på tomten, lägenhetsfördelning, principiell planlösning och bedömd hyresnivå ska ingå. Sista dag för inlämning är 30 april 2017.

Läs mer:

InbjudanPDF (pdf, 559.6 kB)

Detaljplan H33PDF (pdf, 1.5 MB)

Planbeskrivning H33PDF (pdf, 1.5 MB)

Grundkarta Grimeton kyrkbyPDF (pdf, 150.9 kB)

Tävlingen är avslutad.

 

Tvååker, Stenen, område B och C

Varbergs kommun inbjuder till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus och parhus inom exploateringsområdet Stenen i Tvååker. Varbergs kommun vill genom denna inbjudan välkomna dig bland flera exploatörer att lämna förslag på hur du som vår framtida samarbetspartner skulle vilja bebygga området. Detaljplanen för området medger byggnation av flerbostadshus om uppskattningsvis 7 000 kvm BTA och ca 40 bostäder i parhus. I följande material kan du läsa om kommunens Vision 2025 och vad vi förväntar oss av den som vill exploatera området Stenen. Markanvisningstävlingen pågår till den 15 oktober 2016.

Läs mer:

TävlingsprogramPDF (pdf, 882.6 kB)

Gestaltningsprogram antagetPDF (pdf, 834.8 kB)

Detaljplan T87PDF (pdf, 5.5 MB)

T87 DWG-fil (1MB) 

Tävlingen är avslutad.


Avslutade markanvisningar

Mandarinen 2

Varbergs kommun inbjuder till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus inom fastigheten Mandarinen 2, i stadsdelen Lilla Träslöv. Varbergs kommun vill genom denna inbjudan välkomna dig bland flera exploatörer att lämna förslag på hur du som vår framtida samarbetspartner skulle vilja utforma fastigheten.

Tävlingen är avslutad.

Vinnare: Maleryds Fastigheter och Wästbygg

Falkenbäck

Varbergs kommun inbjuder till en dubbel markanvisningstävling för två bostadsprojekt; utbyggnad av kv. Falkenbäck i centrala Varberg och bostadsbyggnation i Kungsäter. Genom att anordna en markanvisningstävling vill vi välkomna er att lämna förslag på hur ni som framtida samarbetspartner skulle vilja sätta ert avtryck i Varbergs kommun.

Tävlingen är avslutad.

Vinnare: Tage & Söner, Varberg.

 Kv. Marmorlyckan, Norr om Marmorgatan

Varbergs kommun inbjuder till markanvisningstävling för uppförande av flerbostadshus inom kv. Marmorlyckan på Breared. Genom att anordna en markanvisningstävling vill vi välkomna er att lämna förslag på hur ni som framtida samarbetspartner skulle vilja sätta ert avtryck i Varbergs kommun.

Tävlingen är avslutad.

Vinnare: Konsortiet mellan Mjöbäcks Entreprenad, Wäst-Bygg och QPG arkitekter.

ikon

Kontakta oss

Avdelningschef

Mark- och exploatering

Kristina Hellerström

Samhällsutvecklingskontoret

0733-878563

kristina.hellerstrom@varberg.se

Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret

Självservice & blanketter