varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-01-24

Antagen förtätningsstrategi

Kommunfullmäktige har antagit en förtätningsstrategi för Varbergs tätort.

Förtätningsstrategin för Varbergs tätort har tagits fram på uppdrag av Kommunstyrelsen och ska utgöra planeringsunderlag för kommande förtätning av Varbergs tätort. Strategin antogs av Kommunfullmäktige 19 december 2017.

Förtätningsstrategin beskriver kommunens förhållningssätt till förtätning inom Varbergs tätort och innehåller strategier och riktlinjer för förtätning i olika delar av staden.

Här hittar du mer information om förtätningsstrategin.