varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-03-12

Badet på Getterön tar form i vår

Nu är arbetet i gång med att anlägga ett tillgänglighetsbad på Getterön.

Badet på femtevik Getterön

Badet på Getterön. Bild: Mareld landskapsarkitekter

Nu blir 5:e vik en tillgängligare badplats, eftersom platsen under våren kommer att utrustas med bland annat en brygga och ramp ned i vattnet. Badet ska underlätta för personer med exempelvis rullstol, rullator eller barnvagn att besöka badplatsen.

Markarbete pågår

Just nu pågår mark- och grundläggningsarbete på platsen. Förhoppningen är att badet ska vara på plats badsäsongen 2019. Med i planerna framöver finns även toalettbyggnad och en lekplats.