varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

2020-04-02

Besöksförbudet på äldreboenden skärps

Socialförvaltningen beslutade idag om att skärpa besöksförbudet på särskilt boende för äldre för att minska risken att någon blir sjuk. Detta innebär att även promenader utomhus ingår i besöksförbudet.

Det råder nu ett nationellt besöksförbud på äldreboenden, vilket ytterligare belyser vikten av att förhindra spridning av covid-19 bland dem som behöver skyddas allra mest. I Varbergs kommun inför vi nu även stopp för promenader i utomhusmiljö med anhöriga. Med denna skärpning vill vi förstärka skyddet av våra äldre och värna om deras hälsa, samtidigt som vi bidrar till att avlasta den regionala sjukvården vilket nu behövs mer än någonsin.

Tillfälligt nationellt besöksförbud på äldreboenden 

Mer information om hur kommunens verksamhet påverkas av coronaviruset covid-19.