varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-12-19

Granskning av detaljplanen för etapp 1 i Västerport

Nu är detaljplanen för Västerports första etapp ute på granskning. Förslaget finns utställt på Komedianten och på stadsbyggnadskontoret (Gamlebyskolan) från och med torsdag förmiddag. Till och med den 14 februari kan den som vill lämna synpunkter.

Granskningsutställning etapp 1 Västerport på Komedianten

Sedan samrådet i våras har förslaget till detaljplan kompletterats med ett antal utredningar. Vissa av byggrätterna har också justerats.
Information om förslaget och vilka kompletteringar som gjorts hittar du här.

Tisdagen den 9 januari och torsdagen den 21 januari finns projektmedarbetare på plats på Komedianten (entréplanet) mellan klockan 17 och 19 för den som vill ställa frågor om förslaget. Välkomna då!