Sök

2019-08-19

Höstens program för anhörigstödet 2019!

Nu är anhörigstödets program klart och det är fyllt med olika aktiviteter.

För dig som har anhörigstöd finns det bland annat möjlighet att delta på olika hälsoinsatser.

Det finns också möjlighet att delta i samtalsgrupper för anhöriga till närstående med missbruksproblem, psykisk ohälsa, ätstörning eller anhöriga till barn/ungdom som har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Läs mer om aktiviteterna i programmet eller på anhörigstödets sida via länkarna nedan.

Program anhörigstödet hösten 2019PDF (pdf, 929.7 kB)

Anhörigstödets sida