Sök

2019-12-17

Investeringar behövs om Påskbergsvallen ska uppfylla kraven för allsvensk fotboll

Under 2019 gick Varbergs Bois herrlag upp i Allsvenskan. För att laget ska tillåtas spela sina hemmamatcher i Varberg kommande säsong krävs att Påskbergsvallen byggs om. Under hösten har kommunen gjort en förstudie som kartlagt vilka investeringar som skulle behövas för att möta arenakraven.

För att en allsvensk match ska få spelas på en anläggning krävs att den uppfyller Svenska Fotbollsförbundets arenakrav. Det gör inte Påskbergsvallen idag, för att möta kraven krävs att anläggningen byggs om. I dagsläget finns inga pengar* avsatta för att finansiera de förändringar som skulle behövas. För detta krävs en tillkommande investering i 2020 års budget, ett beslut som bara kommunfullmäktige kan fatta.

Förstudie godkänd i två av tre instanser

Måndag 16 december godkände kultur- och fritidsnämnden förstudierapporten. Förstudien behandlas därefter av kommunstyrelsen under tisdagseftermiddagen den 17 december. Det slutgiltiga beslutet om en eventuell investering väntas tas av kommunfullmäktige den 21 januari 2020.

Fotbollsförbundet kan ge dispens

Om det finns ett politiskt beslut om att investera i de åtgärder som krävs för att Påskbergsvallen ska uppfylla arenakraven i sin helhet kan Svenska fotbollsförbundet ge dispens att spela på Påskbergsvallen redan 2020. Detta under förutsättning att anläggningen möter vissa krav som finns kring bland annat säkerhet och publikkapacitet.

Ombyggnation föreslås i två etapper

Förstudien föreslår att ombyggnationen ska göras i två etapper. Detta för att rent praktiskt hinna med att göra de insatser som krävs för att få spela på Påskbergsvallen när serien startar vid månadsskiftet mars/april 2020.

Under etapp ett föreslås insatser för att klara kraven gällande bortalagets omklädningsrum, antalet sittplatser på läktaren, media- och pressrum, ledningsrum och VIP- och mediaplatser på läktare mm. Med anledning av den korta tiden till säsongspremiären föreslås ett antal lösningar som är av temporär karaktär. Exempelvis att hyra in ståplatsläktare, att hyra saxliftar som kan användas som kameratorn och att hyra in mobila toaletter. Efter första säsongen kan större ombyggnation göras, exempelvis behövs nya läktare och serviceutrymmen.

Investeringskostnader

Den första etappen som skulle möjliggöra att Varbergs Bois får spela sina hemmamatcher i Varberg 2020 beräknas kosta 7,3 miljoner kr. Den andra etappen som skulle säkra att Bois får spela på Påskbergsvallen på lång sikt uppskattas kosta 34 miljoner kr.

Kommunstyrelsen föreslår att kostnaden för etapp ett, alltså 7,3 miljoner kr ska avsättas i ett investeringsanslag i budgeten för 2020. De föreslår vidare att investeringskostnaden kopplat till etapp två, 34 miljoner kronor, ska hanteras i budgetprocessen under 2020.

Utökade hyres- och driftskostnader

En investering skulle även innebära att kultur- och fritidsnämnden får ökade utgifter i form av internhyra och utökade driftskostnader. Sammantaget skulle en investering innebära att kultur- och fritidsnämndens totala hyres- och driftkostnader ökar med 2 546 000 under etapp ett. Etapp två skulle innebära att den samlade driftkostnadsökningen blir 3 554 000.

I beslutet föreslår kommunstyrelsen att den utökade kostnaderna för Påskbergsvallen till huvuddelen ska finansieras av Varbergs Bois genom ökad hyra. I sitt beslut uppmanade kommunstyrelsen kultur- och fritidsnämnden att förhandla fram ett avtal så att den utökade internhyran och driftskostnaden för Påskbergsvallen i huvudsak finansieras genom ökad hyra för Varbergs Bois. I beslutet står också att förhandlingen ska vara klar inför kommunfullmäktiges beslut den 21 januari 2020.

* I förstudiearbetet har det stått klart att det krävs ombyggnation och renoveringsarbeten för att tillmötesgå kraven på press- och mediarum samt bortalagets omklädningsrum. Då serviceförvaltningen sedan tidigare planerat att renovera bland annat väggar och tak i omklädningsbyggnaden under vintern 2019/2020 inför UEFA F-17 EM i maj ser kultur- och fritidsförvaltningen att det finns samordningsvinster med att göra dessa åtgärder samtidigt. Detta för att undvika att renovera ytor som senare rivs i en ombyggnation. Därför kommer kultur- och fritidsnämnden redan vid sitt sammanträde 18 december att besluta om en eventuell lokalanpassning av dessa utrymmen. Kostnaden för denna lokalanpassning ryms inom det investeringskonto som serviceförvaltningen har för fastigheter. I detta ärende krävs alltså inte ett beslut från fullmäktige.