varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-12-13

Mark för jordbruksändamål att arrendera i Trönninge

Varbergs kommun har nu jordbruksmark tillgänglig ute på kommunens fastigheter Trönninge 11:3 och 12:3. Marken som har en yta om ca 7,3 hektar, finns på Fyrstrandsvägen i Trönningenäs.

Vi ser att den som arrenderar marken är den som också sköter marken. Det är inte tillåtet att upprätta arrenderätten i andra hand.

Frågor besvaras av Taulanta Tulla som nås på telefonnummer: 0340-882 46 eller
e-post: taulanta.tulla@varberg.se

Anbud lämnas till:
Varbergs kommun
Samhällsutvecklingskontoret
432 80 Varberg
Märk kuvertet med ”Trönninge 11:3 och 12:3”

Anbudet ska anges i hela kronor/år. Sista dag för anbud är 2018-12-17.

Varbergs kommun förbehåller sig fri prövningsrätt och har inget åtagande att acceptera ett erbjudande oavsett om det skulle motsvara det högsta priset som erbjuds.