varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-03-26

Nu rivs tull-och speditionsbyggnaden i gamla färjeläget

Byggnaderna har stått tomma sedan färjan lämnade Varberg. Nu rivs de, men vissa delar kommer att få ett nytt liv.

Rivningen av tull- och speditionsbyggnaden, inklusive de tre små kurerna, beräknas ta cirka två veckor. Under den här perioden kommer det köra mer tung trafik i området än vanligt, och det kan också bullra en del.

Byggnaderna ägs av Varbergs Fastighetsbolag och det är också de som är ansvariga för rivningen. VFAB kommer att ta till vara utvalt material från byggnaderna, främst innerdörrar och fönster, och återanvända i andra projekt.
Rivningen är en del av att förbereda området för etapp 1 av nya stadsdelen Västerport.