varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-10-22

Nu startar utbyggnaden i Holmagärde

Ett nytt verksamhetsområde, Östra Holmagärde, ska ta form i Varberg. Nu startar Varbergs kommun utbyggnaden av gator samt vatten- och avloppsledningar till det nya området.

Illustrationsplan för utbyggnaden

Illustrationsplan för utbyggnaden.

Med sitt strategiska läge ska Holmagärde ge möjlighet för nya och växande företag att utvecklas. Nu startar utbyggnaden av gator samt vatten- och avloppsledningar m.m. till det nya området. Arbetet är planerat att pågå fram till våren 2021. Därefter kommer marken att bebyggas med olika verksamheter, exempelvis småindustri och kontor.

Väg stängs av
I samband med utbyggnaden kommer Skultagårdsvägen nu i oktober att stängas av för genomfart. Det kommer även att byggas en cirkulationsplats vid infarten till området, vid väg 153, ett arbete som beräknas starta våren 2020.

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för utbyggnaden av gator, park/naturområde och gång- och cykelvägar medan VIVAB ansvarar för utbyggnaden av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Dessa arbeten kommer att utföras av MTA. Varberg Energi respektive Varbergsortens elkraft kommer också att utföra en rad arbeten i området.

Vilka verksamheter som så småningom kommer att etablera sig i området är inte klart.