varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-06-26

Nya förvaltningschefer till Varbergs kommun

Kommunstyrelsen har idag, den 26 juni, utsett två nya förvaltningschefer.
-Båda är dokumenterat goda ledare, säger kommundirektör Carl Bartler.

Katarina Sundberg från Lidköping blir ny chef för kultur- och
fritidsförvaltningen när Christina Josefsson går i pension. Katarina Sundberg är
för närvarande avdelningschef och förhandlande ombudsman på IF Metall Västra
Skaraborg. I sina tidigare anställningar har hon bland annat arbetat som
personalchef, politisk sekreterare och kommunalråd.

"Stor erfarenhet"

Maria Gustafsson från Varberg blir chef för den nya utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Maria Gustafsson är dag gymnasiechef på Peder
Skrivares skola. Motsvarande position har hon haft även i Borås, där hon också
arbetat som verksamhetschef för utveckling.
-Båda våra nya förvaltningschefer har stor erfarenhet av att leda verksamheter. Vi är mycket nöjda med de här rekryteringarna, säger Carl Bartler.

Christina Josefsson blir kvar

Den nuvarande kultur - och fritidschefen kommer att arbeta kvar i kommunen
året ut, efter att Katarina Sundberg tillträtt.
-Christina Josefsson har i
högsta grad bidragit till den positiva utveckling och goda kvalitet vi har i
våra verksamheter i Varberg, säger Carl Bartler.
-Därför är vi extra glada för att vi vår behålla henne ett tag. Hennes insatser är viktiga på många områden, inte minst när det gäller förberedelserna för den nya utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

"Oerhört spännande"

Den nya nämnden startar sin verksamhet januari 2019.
-Det ska bli oerhört spännande att få leda arbetet med att skapa en helt ny förvaltning. Framför allt ser jag fram emot att hitta samarbetsformer mellan utbildning, näringsliv och studie- och yrkesvägledning, något jag tror behövs för att säkra samhällets behov av kompetensförsörjning, säger Maria Gustafsson.

Katarina Sundberg tillträder preliminärt den 1 oktober. Maria
Gustafsson tillträder den 1 januari 2019. Fram till dess är hon med i de
förberedande arbetena för den nya nämnden och förvaltningen.