varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-02-27

Ny parkering i hamnområdet står klar

Nu öppnar en ny parkeringsplats i hamnområdet. Med det finns nu 100 långtidsparkeringar med fri parkering mellan kl. 06-23.

Parkering hamnen

Ny parkering i hamnen.

I samband med att projekt Varbergstunneln drar igång försvinner många parkeringsplatser i centrum. För att tillgodose parkeringsbehovet öppnar nu en parkering i hamnområdet, där silosarna tidigare stod.

100 nya platser

Grusparkeringen med 100 p-platser har in- och utfart från Östra hamnvägen. Parkering är fri mellan kl. 06-23, övrig tid är parkering förbjuden. Parkeringen är tillfällig, fram till och med årsskiftet 2019/2020, och byggnationen av Västerport startar.