varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-03-26

Ny trafikregel på Norrgatan

På grund av byggnation vid Stadshus C har det varit svårt för räddningsfordon att komma fram på Norrgatan.

Varbergs kommun har därför med kort varsel behövt införa stannandeförbud på en sträcka (utanför Stadshus C), så att framkomligheten blir bättre. Det innebär att fyra parkeringsplatser tas bort under en period.